Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Punoljetne fizičke osobe (građani) koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Predmet natječaja

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

  • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon;
  • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik;
  • vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik,

 

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:

  • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km;
  • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km;
  • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km.

 

Predmet Poziva nije sufinanciranje kupnje električnih bicikala što uključuje i bicikle s pomoćnim motorom.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.732 nova energetski učinkovita vozila. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,05 PJ i smanjenje emisije CO2 od 3.411,5 tCO2.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

  • punoljetne fizičke osobe (građani) koji imaju prebivalište na području Republike Hrvatske;
  • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje: imaju sjedište na području Republike Hrvatske, nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, nemaju poslovne račune u blokadi, ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na neprofitne organizacije.

 

Pravne osobe koje su temeljem podnesene prijave na Poziv za iskaz interesa proizvođačima, predstavničkim uredima, generalnim zastupnicima ili uvoznicima motornih vozila na području Republike Hrvatske odobrene od strane Fonda kao zastupnici ili kao prodajna mjesta mogu biti korisnici sredstava Fonda.

U roku za dostavu prijava na Poziv fizička osoba može podnijeti ukupno jednu prijavu, dok pravna osoba može podnijeti ukupno dvije prijave.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 90.000.000,00 kuna. Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 10. lipnja 2021. godine u 8:00 sati. Prijave će biti moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content