Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su: -punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske, -fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje: -imaju sjedište na području Republike Hrvatske, -nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, -nemaju poslovne račune u blokadi, -ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-4/22)

Predmet natječaja

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za O, 1 %. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 1.840 novih energetski učinkovitih vozila. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,02789 PJ i smanjenje emisije C02 od 2.508,76 t C02.

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

 • vozila kategorija L 1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
 • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,
 • vozila kategorija M2, M3, N1, N2, N3 na električni, plug-in hibridni pogon, pogon na stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP) ili na vodik, pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:
 • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km,
 • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa do najviše 50 g/km,
 • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari C02 iznosa O g/km.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su:

 • punoljetne fizičke osobe (građani) koje imaju prebivalište na području Republike Hrvatske,
 • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske, nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, nemaju poslovne račune u blokadi, ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, ne odnosi se na vjerske zajednice i neprofitne organizacije.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 103.300.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem donacija i subvencija, kako slijedi:

 • fizičke osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju najviše jednog vozila, pri čemu se za određivanje ukupnog iznosa sredstava Fonda primjenjuju ograničenja koja su navedena u tablici Javnog poziva,
 • pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kuna, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu sukladno tablici Javnog poziva,
 • fizička osoba može podnijeti ukupno jednu prijavu, dok pravna osoba može podnijeti ukupno dvije prijave.

 

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom najranije na dan podnošenja prijave na ovaj Poziv.  Fondu opravdani troškovi su troškovi kupnje marke i modela vozila iz baze dostupnih vozila nastali nakon objave Javnog poziva kod prodajnog mjesta koje je izvršilo prijavu krajnjeg korisnika na Javni poziv Fonda za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. lipnja 2022. godine u 8:00 sati, a traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo na prodajnim mjestima s liste prodajnih mjesta za vozila s liste energetski učinkovitih vozila. Za prijavitelja prijavu podnosi prodajno mjesto elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u mrežnu aplikaciju Fonda za prijavu na Poziv.

Objavljeni natječaj

Skip to content