Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Fizičke osobe – obrtnici i trgovačka društva

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma (EnU-8/21)

Predmet natječaja

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetski učinkovitih guma.

Energetski učinkovitim gumama u smislu ovog Poziva smatraju se:

  • nove gume klase C2 i C3 te razreda učinkovitosti potrošnje goriva A ili B, koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

 

Ovim Pozivom doprinosi se smanjenju emisija stakleničkih plinova u sektoru prometa kroz povećanje učinkovitosti potrošnje goriva u cestovnom prijevozu putnika i tereta. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti montirano 20.000 guma viših razreda energetske učinkovitosti. Očekivani učinci provedbe Poziva su ušteda energije od 0,0048 PJ/god i smanjenje emisije stakleničkih plinova od 350 t CO2/god.

Korisnici sredstava Fonda su fizičke osobe – obrtnici i trgovačka društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
  • imaju važeću licenciju za obavljanje prijevoza putnika/tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 8.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava subvencije u iznosu do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400,00 kuna po gumi i najviše 250.000,00 kuna po korisniku.

U roku za dostavu prijava na Poziv moguće je podnijeti jednu prijavu.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. prosinca 2021. godine u 10:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content