Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici ukoliko zadovoljavaju uvjete Poziva.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za energetsku obnovu vanjske ovojnice, učinkovitije strojarske sustave, elektrotehničke sustave i ugradnju jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim zgradama javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra sukladno posebnim propisima.

Postojeća građevina u smislu Poziva je zgrada koja je zakonita:

  • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti);
  • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ustanove te ostali proračunski korisnici ukoliko zadovoljavaju uvjete Poziva.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći do 1.000.000,00 kuna po prijavi, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 18/09, 042/12, 73/13, 29/14, 155/14) te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, za opravdane troškove ulaganja:

1 . Do 80% ukoliko se radi o:

  • projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja , očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode;
  • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i na prvoj skupini otoka;
  • prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) i
  • prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske).

2. Do 60% ukoliko se radi o:

  • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području;
  • drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) i
  • drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske).

3. Do 40% ukoliko se radi o:

  • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 9.700.000,00 kuna.

Na Poziv moguće je dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju za provođenje jedne ili više mjera na jednoj ili više građevina.

Prijava na Poziv počinje 11. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, a završava objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content