Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete: upisani su u Upisnik poljoprivrednika i da imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu

Rok za prijavu

20 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

Predmet natječaja

Obavještavaju se svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva.

Cilj Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima podnositelj Zahtjeva uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Intenzitet potpore iznosi najviše 135 €/ha za površine prihvatljive za potporu.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika,
  • imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

 

Osigurana su sredstva za provedbu Programa u ukupnom iznosu od 10.113.087,00 eura.

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 20. prosinca 2023. godine.

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije (https://agronet.apprrr.hr/).

Detalje o potpori kao i potrebne obrasce i upute možete pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content