Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poduzetnici

Rok za prijavu

21 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19

Predmet natječaja

Cilj mjere je pokretanje i normalizacija tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

Ciljane skupine poduzetnika:

 • poduzetnici koji su profesionalni organizatori prihvatljivih događanja i poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja;
 • poduzetnici povezani s djelatnosti NKD 90.02 (Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj djelatnosti) i to profesionalni organizatori prihvatljivih događanja;
 • poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (najam opreme i prodaja ulaznica), a koji mogu dokazati da im je više od 50% poslovne aktivnosti u 2019. godini vezano uz prihvatljiva događanja te
 • poduzetnici koji ne potpadaju pod NKD 90.02, ali koji mogu dokazati da im je više od 50% poslovne aktivnosti vezano uz prihvatljiva događanja.

 

Poduzetnici u smislu ovog javnog poziva su gospodarski subjekti kojima nisu osnivači ili imatelji dionica ili udjela Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljiva događanja obuhvaćaju profesionalna kulturno umjetnička događanja (festivali, koncerti i slična kulturno-umjetnička događanja) te događanja namijenjena profesionalcima iz područja kulturnih i kreativnih industrija.

Iznos potpore utvrđuje se kao umnožak postotka pada poslovanja poduzetnika i iznosa ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova te ne može biti veći od ukupnog utvrđenog iznosa prihvatljivih troškova. Ova potpora ima obilježja potpore male vrijednosti, a dodjeljuje se u obliku bespovratnih sredstava.

Kriteriji dodjele sredstava:

Poduzetnik može ostvariti potporu ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:

Opći:

 • poduzetniku je izravno ili neizravno odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje;
 • poduzetnik ne koristi i nije koristio niti jednu drugu bespovratnu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja;
 • poduzetnik je poslovao najkasnije od 1. siječnja 2019. godine;
 • poduzetnik nije bio u teškoćama na dan 31.12.2019. godine.

 

Financijski:

 • poduzetnik je ostvario pad poslovnih prihoda u 2020. godini od najmanje 75% u odnosu na 2019. godinu;
 • poduzetnik je ostvario više od 50% poslovne aktivnosti u 2019. godini od prihvatljivih događanja (razina poslovnih aktivnosti mjeri se prihodima ostvarenim od prihvatljivih događanja, a poduzetnik je dužan dostaviti i popis prihvatljivih događanja i njihov kratak opis);
 • poduzetnik je ostvario minimalni godišnji prihod u 2019. godini od obavljanja prihvatljivih događanja u iznosu od 300.000,00 kuna (a od iznosa prihoda odbijaju se oni prihodi ostvareni iz javnih izvora kao što su to potpore iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, javnih fondova i javnih trgovačkih društava te drugih javnih institucija, fondova Europske unije te turističkih zajednica).

 

Obveze Poduzetnika koji ostvari pravo na potporu:

 • poduzetnik koji ostvari pravo na potporu obvezan je dodijeljena sredstva utrošiti u roku od godine dana od potpisa Ugovora o dodjeli potpore na podmirenje troškova poslovanja nastalih do dana podnošenja propisanog izvješća Ministarstvu kulture i medija;
 • neprihvatljivim troškovima poslovanja smatraju se: bruto plaće zaposlenika, trošak PDV-a, poreza na dobit i drugi porezi, povrati pozajmica i posudbi, isplata dobiti i slični izdaci (troškovi);
 • poduzetnik je obvezan dodijeljena sredstva potpore utrošiti strogo namjenski na plaćanje troškova poslovanja nastalih do dana podnošenja izvješća, za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19, o čemu je dužan podnijeti pisano izvješće Ministarstvu kulture i medija u roku od 30 dana od isteka roka od godine dana od potpisa Ugovora o dodjeli potpore.

 

Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na e-obrascu br. 39 Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 u 2021. godini koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice.

Uz elektronički popunjeni zahtjev potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
Pitanja vezana uz Javni poziv postavljaju se isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu: poduzetnistvo@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objave poziva ili do 21.07.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content