Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poduzetnici

Rok za prijavu

21 srpnja, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19

Predmet natječaja

Cilj mjere je pokretanje i normalizacija tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19.

Ciljane skupine poduzetnika:

 • poduzetnici koji su profesionalni organizatori prihvatljivih događanja i poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja;
 • poduzetnici povezani s djelatnosti NKD 90.02 (Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj djelatnosti) i to profesionalni organizatori prihvatljivih događanja;
 • poduzetnici koji obavljaju prateće djelatnosti organizacije prihvatljivih događanja (najam opreme i prodaja ulaznica), a koji mogu dokazati da im je više od 50% poslovne aktivnosti u 2019. godini vezano uz prihvatljiva događanja te
 • poduzetnici koji ne potpadaju pod NKD 90.02, ali koji mogu dokazati da im je više od 50% poslovne aktivnosti vezano uz prihvatljiva događanja.

 

Poduzetnici u smislu ovog javnog poziva su gospodarski subjekti kojima nisu osnivači ili imatelji dionica ili udjela Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljiva događanja obuhvaćaju profesionalna kulturno umjetnička događanja (festivali, koncerti i slična kulturno-umjetnička događanja) te događanja namijenjena profesionalcima iz područja kulturnih i kreativnih industrija.

Iznos potpore utvrđuje se kao umnožak postotka pada poslovanja poduzetnika i iznosa ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova te ne može biti veći od ukupnog utvrđenog iznosa prihvatljivih troškova. Ova potpora ima obilježja potpore male vrijednosti, a dodjeljuje se u obliku bespovratnih sredstava.

Kriteriji dodjele sredstava:

Poduzetnik može ostvariti potporu ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji:

Opći:

 • poduzetniku je izravno ili neizravno odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje;
 • poduzetnik ne koristi i nije koristio niti jednu drugu bespovratnu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja;
 • poduzetnik je poslovao najkasnije od 1. siječnja 2019. godine;
 • poduzetnik nije bio u teškoćama na dan 31.12.2019. godine.

 

Financijski:

 • poduzetnik je ostvario pad poslovnih prihoda u 2020. godini od najmanje 75% u odnosu na 2019. godinu;
 • poduzetnik je ostvario više od 50% poslovne aktivnosti u 2019. godini od prihvatljivih događanja (razina poslovnih aktivnosti mjeri se prihodima ostvarenim od prihvatljivih događanja, a poduzetnik je dužan dostaviti i popis prihvatljivih događanja i njihov kratak opis);
 • poduzetnik je ostvario minimalni godišnji prihod u 2019. godini od obavljanja prihvatljivih događanja u iznosu od 300.000,00 kuna (a od iznosa prihoda odbijaju se oni prihodi ostvareni iz javnih izvora kao što su to potpore iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, javnih fondova i javnih trgovačkih društava te drugih javnih institucija, fondova Europske unije te turističkih zajednica).

 

Obveze Poduzetnika koji ostvari pravo na potporu:

 • poduzetnik koji ostvari pravo na potporu obvezan je dodijeljena sredstva utrošiti u roku od godine dana od potpisa Ugovora o dodjeli potpore na podmirenje troškova poslovanja nastalih do dana podnošenja propisanog izvješća Ministarstvu kulture i medija;
 • neprihvatljivim troškovima poslovanja smatraju se: bruto plaće zaposlenika, trošak PDV-a, poreza na dobit i drugi porezi, povrati pozajmica i posudbi, isplata dobiti i slični izdaci (troškovi);
 • poduzetnik je obvezan dodijeljena sredstva potpore utrošiti strogo namjenski na plaćanje troškova poslovanja nastalih do dana podnošenja izvješća, za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19, o čemu je dužan podnijeti pisano izvješće Ministarstvu kulture i medija u roku od 30 dana od isteka roka od godine dana od potpisa Ugovora o dodjeli potpore.

 

Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na e-obrascu br. 39 Program potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19 u 2021. godini koji je dostupan na stranicama Ministarstva kulture i medija: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice.

Uz elektronički popunjeni zahtjev potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.
Pitanja vezana uz Javni poziv postavljaju se isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu: poduzetnistvo@min-kulture.hr.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 15 dana od dana objave poziva ili do 21.07.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content