Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Rok za prijavu

24 listopada, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provedbu mjere “Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda” iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda.

Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog gospodarstva. Potporom se proizvođačima mlijeka nastoji olakšati mogućnost nabave steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda. Kupovinom steonih junica i njihovim ulaskom u proizvodnju nadomjestit će se određeni broj krava koje su izlučene iz proizvodnje zbog posljedica uzrokovanih cijepljenjem protiv bolesti kvrgave kože.

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su poljoprivrednici koji:

  • su upisani u Upisnik poljoprivrednika;
  • na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva;
  • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva;
  • nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;
  • nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza.

Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti prihvatljiv korisnik potpore iz ove mjere.

Uzgajivač koji je već koristio potporu za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, na dan prijave na ovaj Javni poziv, mora imati povećan broj krava u odnosu na dan podnošenja Programa, najmanje za broj grla kupljenih putem ranijeg/ih javnih poziva.

Uzgajivač koji je ostvario pravo korištenja potpore u ranijim javnim pozivima za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, a kupovinu nije realizirao, nije prihvatljiv prijavitelj za ovaj Javni poziv.

U okviru ovog Javnog poziva prihvatljiva grla su:

  • uzgojno valjane steone junice kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda upisane u glavni dio matične knjige pasmine u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi iz koje dolaze.

Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

Maksimalan iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kn u jednoj kalendarskoj godini. Ako je iznos prihvatljivog troška kupovine tri steone junice manji od 30.000,00 kn korisniku će se isplatiti stvarno plaćen prihvatljiv trošak nastao za kupovinu tri steone junice ako je korisnik udovoljio sve ostale uvjete propisane Programom i Javnim pozivom.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je do 24. listopada 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content