Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (JP ZO 10/2022)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj Javnog poziva je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedična pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S).

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 84.200.000,00 kn.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu, odnosno po jednoj prijavi najviše do 3.000.000,00 kn. Po ovom Pozivu prijavitelj može dostaviti jednu prijavu.

Županije mogu dostaviti dvije prijave od kojih svaka može sadržavati jedan ili više projekata budući da članak 19. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja daje obvezu za županije, Grad Zagreb i velike gradove da donesu Programe ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja u kojima su definirane i mjere prilagodbe klimatskim promjenama i koje lokalna i regionalna samouprava ima obvezu provoditi za svoje teritorijalno područje.

Opravdani troškovi odnose se na:

  • nabavu radova,
  • opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih važećim Programom ili SECAP-om.

 

Prihvatljivi projekti i troškovi:

  • razvoj „zelene infrastrukture” u urbanim i periurbanim područjima: izrada plana zelene i plave infrastrukture, ulaganja u očuvanje i obnovu staništa, investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama,
  • projekti razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama (učenje na primjerima uspješnih gradova): projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena te informiranje javnosti i edukacija građana o pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini i projekti edukacije o klimatskim promjenama u školama i vrtićima (npr. učenje djece sadnji drveća i sl.),
  • ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz važećih Programa ili SECAP-a,
  • prihvatljivi trošak je i trošak nadzora nad izvođenjem radova gdje je to primjenjiva.

 

Troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti obnovljivih izvora energije nisu prihvatljivi po ovom Pozivu.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata” (JP ZO 10/2022).

Objavljeni natječaj

Skip to content