Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Samostalni umjetnici, nezavisni profesionalci koji su članovi strukovnih udruga u području kulture i umjetnosti, umjetničke organizacije koje angažiraju samostalne umjetnike i nezavisne profesionalce, strukovne udruge u području kulture za programe samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca.

Rok za prijavu

29 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe u 2021. godini

Predmet natječaja

Cilj Javnog poziva je dati novi impuls kulturnim aktivnostima te potaknuti daljnji razvoj svih kulturnih djelatnosti (audiovizualne, izvedbene, književne i prevoditeljske te vizualne) u okolnostima snažnijeg pokretanja umjetničkog djelovanja u skladu s izmijenjenim epidemiološkim okolnostima.

Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom bilo onemogućeno ili bitno otežano planiranje i obavljanje umjetničke djelatnosti.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 • samostalni umjetnici;
 • nezavisni profesionalci koji su članovi strukovnih udruga u području kulture i umjetnosti;
 • umjetničke organizacije koje angažiraju samostalne umjetnike i nezavisne profesionalce;
 • strukovne udruge u području kulture za programe samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca.

 

Potpore se dodjeljuju za:

 • razvoj novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s epidemiološkim okolnostima (koji nisu financirani putem drugih poziva Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog audiovizualnog centra);
 • financiranje digitalne prilagodbe i nadogradnje postojećih kulturno-umjetničkih sadržaja (poput interakcije, edukacije i sl.) upotrebom novih tehnologija i digitalnih alata (podacasti, video servis).

 

Na sve podnesene prijave primjenjuju se temeljni i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva i kojim prijavitelji dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.
Ministarstvo kulture i medija, u skladu s kriterijima donesenima od strane Vlade RH za pomoć ugroženima u vrijeme epidemije COVID-19, donosi:

1. Temeljne kriterije:

 • profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine;
 • umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici;
 • smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.

 

2. Specifične kriterije:

 • uključivanje samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca u području kulture u kreiranje i produkciju programa;
 • inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima se omogućuje siguran pristup umjetničkim djelima;
 • suradnja s partnerskim institucijama, udrugama i umjetničkim organizacijama iz istih ili različitih umjetničkih područja;
 • održivost programa i nakon prestanka svih ograničavajućih epidemioloških uvjeta.

 

Na ovaj Javni poziv jedan prijavitelj smije podnijeti samo jednu prijavu koja može sadržavati više programskih aktivnosti, uključujući i prilagodbu postojećih formi i osmišljavanje novih sadržaja.

Financirat će se programi u sljedećim iznosima:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti;
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • trošak honorara samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca za realizaciju programa (najmanje 60% odobrenog iznosa što će se morati prikazati u izvješću o realizaciji);
 • trošak ostalih autorskih honorara za realizaciju programa;
 • do 30% udjela u plaći umjetnika uključenog u program i zaposlenog kod prijavitelja (umjetničke organizacije ili strukovne udruge);
 • troškovi elektroničke prilagodbe i distribucije umjetničkog sadržaja;
 • do 30% indirektnih troškova programa (najam prostora i opreme, prijevoz, režijski troškovi i dr.).

 

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo elektronički putem e-prijavnice br. 31 koja uz opće podatke o predlagatelju i programu sadrži:

 • kratko obrazloženje dosadašnjeg utjecaja koronavirusa na umjetničko djelovanje te plan razvoja aktivnosti i djelovanja u skladu s trenutnim epidemiološkim uvjetima;
 • detaljan opis programa i svih aktivnosti koje se predlaže za financiranje, terminski plan realizacije, imena suradnika angažiranih na programu s osnovnim referencama, tehničkim opisom i sl.;
 • opis predviđenog modela distribucije sadržaja i načina interakcije s publikom, uzimajući u obzir digitalne modele ali i dostupne instrumente COVID zaštite u fizičkom okruženju (prije svega EU digitalna COVID potvrda).

 

Informacije o zaprimljenim prijavama (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija https://min-kulture.gov.hr/ nakon donošenja odluke.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i traje 30 dana od dana objave. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: digitalna.prilagodba@min-kulture.hr zaključno s 22.7.2021. godine.

Rok za prijavu na Javni poziv traje do 29.7.2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content