Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti umjetničke organizacije, strukovne udruge u području kulture, samostalni umjetnici, nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti.

Rok za prijavu

20 studenoga, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za programe digitalne prilagodbe i kreiranje novih kulturnih i edukativnih sadržaja

Predmet natječaja

Cilj Javnog poziva je potaknuti nastavak aktivnosti i djelovanja u svim kulturnim djelatnostima (audiovizualnim, izvedbenim, književnim i prevoditeljskim te vizualnim) u okolnostima smanjenih mogućnosti umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.

Ovim Pozivom osigurat će se namjenska sredstva umjetničkim organizacijama, strukovnim udrugama i samostalnim umjetnicima te nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju:

 • umjetničke organizacije;
 •  strukovne udruge u području kulture;
 •  samostalni umjetnici;
 •  nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti.

Potpore se dodjeljuju za:

 • financiranje digitalne produkcije postojećih umjetničkih formi upotrebom novih tehnologija koje pružaju mogućnosti dodatnog sadržaja kulturnih programa (interakcija, edukacija i sl.);
 • kreiranje novih sadržaja kulturnog i edukativnog karaktera šire dostupnosti u skladu s novonastalim epidemiološkim okolnostima.

Na sve podnesene prijave primjenjuju se temeljni i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim prijavitelji dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

Ministarstvo kulture i medija, u skladu s kriterijima donesenima od strane Vlade RH za pomoć ugroženima u vrijeme epidemije COVID-19, donosi:

1. Temeljne kriterije:

 • profesionalno bavljenje umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine;
 • umjetnici koji samostalno prijavljuju program nisu stalno zaposleni, nisu studenti ni umirovljenici;
 • ostvareni prihodi temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini;
 • smanjenje intenziteta umjetničkog djelovanja uslijed epidemije koronavirusa.

2. Specifične kriterije:

 • inovativnost i kreativnost predloženih programa kojima se omogućuje siguran pristup umjetničkim djelima;
 • suradnja s partnerskim institucijama, udrugama i umjetničkim organizacijama iz istih ili različitih umjetničkih područja;
 • uključivanje samostalnih umjetnika i nezavisnih profesionalaca u području kulture u kreiranje i produkciju programa;
 • održivost programa i nakon prestanka ograničavajućih epidemioloških uvjeta.

Na ovaj Javni poziv jedan prijavitelj smije podnijeti samo jednu prijavu koja može sadržavati više programskih aktivnosti, uključujući i prilagodbu postojećih formi i osmišljavanje novih sadržaja.

Financirat će se programi u sljedećim iznosima:

 • 10.000,00  – 30.000,00 kn za programe koje prijavljuju samostalni umjetnici i nezavisni profesionalci u području kulture i umjetnosti;
 • 30.000,00 – 100.000,00 kn za programe koje prijavljuju umjetničke organizacije i strukovne udruge.

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo elektronički putem e-prijavnice koja uz opće podatke o predlagatelju i programu sadrži:

 • opisno obrazloženje smanjenja intenziteta umjetničkog djelovanja – npr. smanjeni broj izvedbi, odgođene i/ili otkazane izložbe, koncerti, predstavljanja, gostovanja, rezidencije i sl.);
 • detaljan opis programa koji se predlaže za financiranje, terminski plan realizacije, imena suradnika angažiranih na programu s osnovnim referencama, tehničkim opisom i sl.;
 • opis predviđenog modela distribucije sadržaja i načina interakcije s publikom.

Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija i traje 21 dan od dana objave (20.11.2020. do 17:00 sati).

Objavljeni natječaj

Skip to content