Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Program je namijenjen: Jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije; Pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba; Jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama  i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda; Pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države

Rok za prijavu

5 svibnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2023. godinu

Predmet natječaja

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Republici Srbiji.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Republike Srbije, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Republici Srbiji. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Programsko područje koje čini prihvatljivo područje provedbe projekata obuhvaća sljedeći teritorij Republike Hrvatske (Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska županija) te Republike Srbije (autonomna pokrajina Vojvodina i grad Beograd).

Program je namijenjen:

 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije,
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba,
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama  i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda,
 • pravnim osobama neprofitne naravi registriranim u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane za:

 • Upravljanje projektom,
 • Promidžbu projekta,
 • Aktivnosti vezane za nabavku opreme,
 • Aktivnosti vezane za korištenje vanjskih pružatelja usluga,
 • Aktivnosti vezane za ulaganja u infrastrukturu i radove.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak upravljanja projektom,
 • trošak promidžbe/vidljivosti projekta,
 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isti nije jedini trošak projekta),
 • troškovi opremanja,
 • trošak izvođenja radova i nadzora gradnje,
 • troškovi vanjskih pružatelja usluga (npr. troškovi organizacije događaja u prihvatljivim tematskim područjima suradnje – trošak studijskih putovanja).

 

Ukupna sredstva programa iznose 530.891,00 eura. Vrijednost financiranja Ministarstva, po Projektu iznosi od 5.000 eura do 30.000 eura.

Projektni prijedlog se dostavlja na elektroničku poštu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na adresu: RH-RS@mrrfeu.hr.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 5. svibnja 2023. (do 16:00 sati) godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content