Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Program je namijenjen: Jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije; Jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt); Pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Rok za prijavu

5 svibnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

Predmet natječaja

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Program je namijenjen:

 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije,
 • jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt),
 • pravnim osobama neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz:

 • Upravljanje projektom,
 • Promidžbu projekta,
 • Aktivnosti vezane za ulaganja u infrastrukturu i radove,
 • Aktivnosti vezane za nabavku opreme,
 • Aktivnosti vezane za korištenje vanjskih pružatelja usluga.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak upravljanja projektom,
 • trošak promidžbe/vidljivosti projekta,
 • trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isti nije jedini trošak projekta),
 • troškovi opremanja,
 • trošak izvođenja radova i nadzora gradnje,
 • troškovi vanjskih pružatelja usluga

 

Ukupna sredstva programa iznose 1.858.119 eura. Vrijednost financiranja Ministarstva, po Projektu iznosi od 10.000 eura do 50.000 eura.

Projektni prijedlog se dostavlja isključivo na elektroničku poštu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na adresu: RH-BIH@mrrfeu.hr.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 5. svibnja 2023. (do 16:00 sati).

Objavljeni natječaj

Skip to content