Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07)

Rok za prijavu

9 listopada, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2021.

Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Namjena sredstava:

  • nabava strojeva, postrojenja i opreme,
  • nabava alata i inventara,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • nabava usluga u svrhu razvoja proizvoda,
  • marketinške aktivnosti,
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

 

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na proračunskoj aktivnosti A648087 Poticanje konkurentnosti poduzetništva i obrta planirano je ukupno 3.00.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Otvorenog javnog poziva.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženih aktivnosti i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Prijave se zaprimaju isključivo od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content