Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07)

Rok za prijavu

14 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

U proračunu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, planirano je ukupno 5.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Javnog poziva.

Namjena sredstava:

  • nabava strojeva, postrojenja i opreme,
  • nabava alata i inventara,
  • prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora,
  • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
  • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • nabava usluga u svrhu razvoja proizvoda,
  • marketinške aktivnosti,
  • edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb s naznakom Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Prijave se zaprimaju isključivo od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content