Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sudjelovanje na Javnom natječaju imaju isključivo nositelji projekata za izgradnju novog proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije, odnosno proizvodne jedinice koje ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom, Uredbom o poticanju, Uredbom o kvotama i Programu potpora

Rok za prijavu

31 svibnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prikupljanje ponuda za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE

Predmet natječaja

Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) na temelju Programa potpore odobrenog od strane Europske komisije, raspisao je Javni poziv za prikupljanje ponuda za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) putem sustava tržišne premije. Tržišna premija je sustav poticanja u kojem HROTE isplaćuje tržišnu premiju, odnosno razliku između ugovorene referentne vrijednosti i tržišne cijene električne energije. Ukupna kvota za nove projekte iznosi 630 MW što je oko 60% trenutnog portfelja u sustavu poticanja koji vodi HROTE.

Poziv je otvoren za slijedeće tehnologije OIE:

 • Sunčane elektrane veće od 500 kW
 • Hidroelektrane veće od 500 kW do uključivo 10 MW
 • Vjetroelektrane veće od 3 MW
 • Elektrane na biomasu veće od 500 kW do uključivo 5 MW
 • Elektrane na bioplin veće od 500 kW do uključivo 2 MW
 • Geotermalne elektrane veće od 500 kW

 

Javni natječaj biti će otvoren isključivo za nove projekte i to po tehnologijama:

 • za 300 MW vjetra i sunca,
 • 8 MW za biomasu i bioplin,
 • 4 MW za male hidroelektrane te
 • 10 MW za geotermalne elektrane,
 • sudjelovati mogu i OIE projekti koji koriste inovativne tehnologije čiji razvoj je financiran od EU fondova za razvoj inovativnosti, sukladno propisanim uvjetima.

 

Pravo na sudjelovanje na Javnom natječaju imaju:

 • isključivo nositelji projekata za izgradnju novog proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije,
 • odnosno proizvodne jedinice koje ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom, Uredbom o poticanju, Uredbom o kvotama i Programu potpora.

 

Temeljem provedenog Javnog natječaja HROTE donosi Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja, a koja se temelji na najpovoljnijoj ponuđenoj referentnoj vrijednosti sve do popunjavanja kvote za pojedine tehnologije.

S nositeljima projekata čije ponude su ocjenjene dobitnima sklopit će se ugovor o tržišnoj premiji na 12 godina od aktivacije ugovora pri čemu nositelji projekta imaju 4 godine za izgradnju proizvodnog postrojenja, puštanje u trajni pogon i stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.

Javni poziv traje 60 dana nakon čega će se raspisati javni natječaj u trajanju od 15 dana kada će se moći predati ponude.

Sudionik natječaja dostavlja ponudu na Javni natječaj, putem preporučene pošiljke s povratnicom, kao jedinstvenu zapečaćenu pošiljku na adresu: HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Povjerenstvo za otvaranje, provjeru i evidentiranje ponuda, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb s naznakom: „NE OTVARAJ“.

Objavljeni natječaj

Skip to content