Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode: – koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske; – koji dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavanju uvjete sukladno ovome Javnom pozivu.

Rok za prijavu

21 rujna, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Predmet natječaja

Ovim Javnim pozivom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikuplja podatke o otpadnim vozilima poznatih i nepoznatih vlasnika i nepropisno odbačenim otpadnim vozilima na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u svrhu provođenja akcija uklanjanja otpadnih vozila radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta. Prijava po ovom Javnom pozivu dostavlja se dostavlja se na e-mail adresu akcija.otpadnavozila@fzoeu.hr. Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda , a završava 30. rujna 2020. godine do 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content