Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji sukladno ovom Javnom pozivu su jedinice lokalne samouprave na otocima i jedinice lokalne samouprave na kopnu kojima administrativno pripadaju otoci, Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode: – koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske; – koji dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavanju uvjete sukladno ovome Javnom pozivu.

Rok za prijavu

21 rujna, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prikupljanje podataka za provedbu Akcija uklanjanja otpadnih vozila na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Predmet natječaja

Ovim Javnim pozivom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prikuplja podatke o otpadnim vozilima poznatih i nepoznatih vlasnika i nepropisno odbačenim otpadnim vozilima na otocima, u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u svrhu provođenja akcija uklanjanja otpadnih vozila radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta. Prijava po ovom Javnom pozivu dostavlja se dostavlja se na e-mail adresu akcija.otpadnavozila@fzoeu.hr. Rok za dostavu prijava na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda , a završava 30. rujna 2020. godine do 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content