Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Potpore mogu dobiti turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75% i koje su subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti)

Rok za prijavu

30 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva iz sektora turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za 2021. godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za pomoć pogođenim djelatnostima iz turističkog sektora za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19 kroz nadoknadu dijela ili svih plaćenih troškova poslovanja poduzetnicima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane korona virusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.

Za sudjelovanje u programu potpora nužan je pad prihoda u 2020 godini od najmanje 75%  u odnosu na 2019. godinu (od iznosa prihoda odbijaju se oni prihodi ostvareni iz javnih izvora, kao što su potpore iz državnog proračuna, proračuna županija, gradova i općina, javnih fondova i fondova Europske unije te turističkih zajednica, kao i prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine za što je potrebno dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju, kao što su računi, ugovori, pojašnjenja)

Potpore mogu dobiti turističke agencije koje su u 2020. godini pretrpjele pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75% i koje su subjekti malog gospodarstva (srednja, mala i mikro trgovačka društva izvan javnog sektora i obrti).

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

  • trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade, pričuve poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
  • trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz  korištenje toplinske mreže,
  • trošak odvoza komunalnog otpada,
  • trošak komunalne naknade,
  • trošak direktne spomeničke rente,
  • pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP),
  • trošak interneta, fiksne i mobilne telefonske linije,
  • trošak usluge knjigovodstvenog servisa,
  • trošak održavanja informacijskog sustava,
  • trošak povrata sredstava (avansa) putnicima koji su uplatili svoja putovanja,

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2021. godine.

Ukupni iznos potpore ne može biti veći od 10.000 kuna po prosječnom broju zaposlenih na godišnjoj razini turističke agencije. Jednom korisniku  može se odobriti, temeljem Javnog poziva, samo jedna potpora.

Prijave se podnose online putem mrežne stranice Ministarstva: https://mint.gov.hr/javni-poziv-11414/11414.

Prijave na Javni poziv traju do 30. srpnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content