Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (i Grad Zagreb) koje provode projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta na javnoj površini jedinice lokalne samouprave odnosno igrališta koje je u njihovom vlasništvu ili za koje imaju pravo korištenja

Rok za prijavu

12 travnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave

Predmet natječaja

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (i Grad Zagreb) koje provode projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta na javnoj površini jedinice lokalne samouprave odnosno igrališta koje je u njihovom vlasništvu ili za koje imaju pravo korištenja.

Sredstva za provedbu ovoga Poziva osigurana su u ukupnom iznosu od 800.000,00  EUR.

 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I do IV. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 450.000,00 EUR – do 90% prihvatljivih troškova,
 • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 350.000,00 EUR – do 70% prihvatljivih troškova.

 

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najviši ukupni iznos sufinanciranja do 25.000,00 EUR s PDV-om.

Prihvatljive aktivnosti:

 • opremanje dječjih igrališta, nabava, kupnja, postavljanje fiksne opreme (igrala – tobogani, moduli, ljuljačke, vrtuljci, pješčanici, penjalice, penjalice s mrežom, kućice, anti-stres gumene podloge i sl.),
 • opremanje potrebnom urbanom opremom (klupama za sjedenje, klupama za dojilje, stalcima za bicikle, koševima za otpatke, zaštitnim ogradama, rasvjetom),
 • krajobrazno uređenje,
 • uređenje prilaza dječjem igralištu prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nastali tijekom provedbe projekta od strane izvođača radova/usluga, na temelju sklopljenih važećih ugovora i u skladu s tehničkom dokumentacijom i ugovornim troškovnikom radova,
 • troškovi dostavljeni po situacijama/računima za stvarno izvedene radove/usluge,
 • troškovi izvođenja radova i pružanja usluga s ciljem ugradnje opreme,
 • nabava i ugradnja opreme,
 • usluge krajobraznog uređenja i
 • trošak PDV-a za koji prijavitelj nema mogućnost povrata.

 

Jedan Prijavitelj može podnijeti jednu projektnu prijavu u okviru koje može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za jedno dječje igralište.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine.

Prijava se dostavlja poštom na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom „Prijava na Poziv jedinicama lokalne samouprave za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave“ – NE OTVARATI!.

Rok za podnošenje prijava je do 12. travnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content