Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

udruge i umjetničke organizacije, javne ustanove, samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost)

Rok za prijavu

27 rujna, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva – Republika Hrvatska 2022. godine obilježava 30 godina međunarodnog priznanja i uspostave diplomatskih odnosa s nizom država. Pozivaju se prijavitelji, nositelji izvedbenog dijela projekata na predlaganje projektnih aktivnosti kojima ćemo kroz zajedničku suradnju obilježiti obljetnice međunarodnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa, primitka RH u Ujedinjene narode, Dana državnosti i sl. te pokazati hrvatsku kulturnu baštinu, prirodne ljepote, glazbu, povijest, znanost, jezik, književnost, tradiciju, suvremenu umjetnost, u cilju jačanja međunarodne prepoznatljivosti RH.

Specifični ciljevi Poziva:

 • promicanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta
 • promicanje hrvatske povijesti, znanosti, jezika i književnosti
 • promicanje glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti (tradicijske i suvremene glazbene umjetnosti)
 • promicanje hrvatske kazališne i plesne umjetnosti
 • promicanje hrvatske filmske umjetnosti
 • promicanje hrvatske likovne i vizualne umjetnosti
 • obilježavanje obljetnica hrvatske povijesti
 • predstavljanje poveznica Hrvatske sa državom koja je Hrvatsku međunarodno priznala i s kojom je uspostavila diplomatske odnose

 

Prijave mogu podnijeti:

 • udruge i umjetničke organizacije, upisane u Registar udruga, odnosno Registar umjetničkih organizacija i Registar neprofitnih organizacija, koje u svojim Statutima imaju jasno naznačeno područje djelovanja definirano ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost)
 • javne ustanove upisane u Sudski registar, koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost),
 • samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).

 

Prijavitelji se mogu prijaviti i u partnerstvu i to po modelu jednog prijavitelja, nositelja projekta, vodeće – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove i partnera – udruge, umjetničke organizacije, javne ustanove.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • glazbeni nastup s pretežito hrvatskim repertoarom: vokalno-instrumentalna izvedba, solistička izvedba, pijanistički recital, koncert klasične glazbe, orguljaški koncert,
 • izložba koja prikazuje hrvatsku kulturnu baštinu, prirodne ljepote, nacionalne parkove, znamenitosti, inovacije, dizajn, hrvatske velikane, prepoznatljive osobe iz svijeta sporta, povijesti, književnosti, obilježavanje obljetnica (međunarodnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa, obljetnice primanja u UN, Dana državnosti i sl.),
 • znanstveno-stručno predavanje ili književna večer na temu hrvatske povijesti, jezika i književnosti, glazbe, kulturne baštine, međunarodnog priznanja, uspostave diplomatskih odnosa, Domovinskog rata, na engleskom i drugom jeziku zemlje primateljice ili na hrvatskom jeziku za studente/učenike hrvatskog jezika,
 • glazbeno-scenski nastup: kazališna predstava manjeg opsega hrvatskih dramskih autora – prednost će imati oni projekti koji izvode hrvatske autore na engleskom i drugom jeziku zemlje primateljice ili na hrvatskom jeziku za studente/učenike hrvatskog jezika,
 • filmska projekcija,
 • osvjetljavanje/projiciranje sadržaja na pročeljima institucija,
 • promocija kulturnih vrijednosti, tradicije, suvremene umjetnosti

 

Za predmetni poziv planiraju se financijska sredstva u procijenjenom iznosu od 3.850.000,00 kn u okviru Državnog proračun Republike Hrvatske za 2021. i projekcije proračuna za 2022. i 2023. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu za provedbu projektnih aktivnosti je 1.000,00 kn, a najveći 100.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijave unutar Poziva je 74 dana od dana objave odnosno 27. rujna 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content