Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo predlaganja Programa, odnosno prijave za dodjelu sredstava, imaju udruge te druge pravne i fizičke osobe.

Rok za prijavu

29 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2024. godini

Predmet natječaja

Požeško-slavonska županija objavljuje Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2024. godini.

Pravo predlaganja Programa, odnosno prijave za dodjelu sredstava, imaju udruge te druge pravne i fizičke osobe.

Javne potrebe u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije, jesu programi i projekti udruga tehničke kulture usmjereni na razvitak i promidžbu tehničke kulture, poticanje stvaralačkog rada, popularizaciju tehničkog odgoja i obrazovanja, tehničko opismenjivanje posebno mladih te aktivnosti i manifestacije u tehničkoj kulturi sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi (NN 76/93., 11/94. i 38/09), a od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije koji obuhvaćaju osobito:

 • poticanje i promicanje tehničke kulture,
 • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • specifične programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programe organizacije inventivnog rada,
 • organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i sl.) i
 • nabava opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za županiju.

 

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog Programa, kao što su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju Programa,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom Programu je 2.500,00 eura.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva Programa u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci (od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine).

Rok za podnošenje prijava je do 29. listopada 2023. godine u 24:00h.

Prijave na Natječaj dostavljaju se putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata “e-Prijave” (https://eprijave.pszupanija.hr)

Objavljeni natječaj

Skip to content