Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo predlaganja Programa, odnosno prijave za dodjelu sredstava, imaju udruge te druge pravne i fizičke osobe

Rok za prijavu

24 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini

Predmet natječaja

Opći cilj Javnog poziva je prikupljanje i odabir projekata i programa koji će biti uvršteni u Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini.

Specifični cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je poduprijeti aktivnosti organizacija civilnog društva odnosno povećati njihovu sposobnost za pružanje sadržaja u tehničkoj kulturi korisnicima te poticati udruge na unaprjeđenje kvalitete života svih građana Požeško-slavonske županije.

Pravo predlaganja Programa, odnosno prijave za dodjelu sredstava, imaju udruge te druge pravne i fizičke osobe.

Javne potrebe u tehničkoj kulturi, jesu programi udruga tehničke kulture usmjereni na razvitak i promidžbu tehničke kulture, poticanje stvaralačkog rada, popularizaciju tehničkog odgoja i obrazovanja, tehničko opismenjivanje posebno mladih te programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u tehničkoj kulturi, a od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije, obuhvaćaju osobito:

 • poticanje i promicanje tehničke kulture,
 • programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • specifične programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programe organizacije inventivnog rada,
 • organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i sl.) i
 • nabava opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za županiju.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 1.130,18 kuna/150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom Programu je 5.274,15 kuna/700,00 eura.

Prihvatljivim troškovima su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

 

Prijedlozi Programa  dostavljaju se na propisanim obrascima i sa svom dodatnom dokumentacijom elektroničkom poštom ili u papirnatom obliku i to:

 • elektroničkim putem na e – mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr
 • u papirnatom obliku osobno ili poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Županijska 7, 34 000 Požega s naznakom „Prijava za predlaganje programa / projekata za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2023.“.

 

Rok za podnošenje prijava je do 24. studenog 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content