Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnog društva – udruge koje obavljaju sportske djelatnosti

Rok za prijavu

11 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije u 2024. godini

Predmet natječaja

Ovaj Javni Poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije u 2024. godini odnosi se na ulaganja u programe/projekte od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva – udruge koje obavljaju sportske djelatnosti u skladu sa Zakonom o sportu (NN 141/22.) i Zakonom o udrugama (NN 74/14., 70/17., 98/19 i 151/22.).

Pravo prijave imaju savezi i udruge koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da su uredno ispunili obveze iz svih prethodno odobrenih sredstava te podnijeli izvješće o izvršenju Programa sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnim razdobljima,
  • da nemaju duga prema državnom i županijskom proračunu i
  • da se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
  • da su upisani u nadležne registre (Registar udruga, Evidencija pravnih osoba u sportu te Registar neprofitnih organizacija).

 

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog Programa, kao što su:

  • Sportska zajednica PSŽ: materijalni i administrativni troškovi; usluge vezane uz zdravstvenu zaštitu sportaša.
  • Granski savezi, članice SZ PSŽ: materijalni i administrativni troškovi; troškovi organizacije natjecanja sportskih klubova; troškovi vezani uz Programe Školskog sportskog saveza i obavljanje osnovne djelatnosti.
  • Članice Sportske zajednice PSŽ (sportski klubovi) koje su u sustavu natjecanja: materijalni i administrativni poslovi/ obavljanje osnovne djelatnosti.

 

Prijave se dostavljaju:

  • a) elektroničkim putem na e – mail adresu: zajednica@pszupanija.hr,
  • b) u papirnatom obliku osobno ili poštom na adresu: Sportska zajednica Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34 000 Požega, s naznakom „Prijava za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u sportu Požeško-slavonske županije u 2024.“.

 

Rok za podnošenje prijava je do 11. studenog 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content