Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo predlaganja Programa, odnosno prijave za dodjelu sredstava, imaju udruge, umjetničke organizacije, umjetnici te druge pravne i fizičke osobe

Rok za prijavu

29 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2024. godini

Predmet natječaja

Požeško-slavonska županija objavljuje Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2024. godini.

Pravo predlaganja Programa, odnosno prijave za dodjelu sredstava, imaju udruge, umjetničke organizacije, umjetnici te druge pravne i fizičke osobe.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Županije, jesu kulturne djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22.), a od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije, a koji obuhvaćaju osobito:

 • kulturno-umjetnički amaterizam,
 • dramsku i plesnu umjetnost,
 • glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • književnost,
 • vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu,
 • interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
 • digitalnu umjetnost i
 • audio vizualnu djelatnost.

 

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog Programa, kao što su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju Programa,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom Programu je 13.000,00 eura.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva Programa u okviru ovog Poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci (od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine).

Prijave na Natječaj dostavljaju se putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ (https://eprijave.pszupanija.hr)

Rok za podnošenje prijava je do 29. listopada 2023. godine u 24:00h.

Objavljeni natječaj

Skip to content