Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

29 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Predmet natječaja

Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financiraju se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti interdisciplinarne i nove kulturne i umjetničke  prakse, književnost, kulturna baština i film te programi međunarodne kulturne suradnje.

Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:

1. Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje  aktivnosti usmjerenih na razvoj publike

 • stručna i profesionalno vođena istraživanja publike u svrhu definiranja ciljnih skupina, segmentacije publike ili izrade baze rezultata istraživanja dostupne javnosti,
 • jačanje kapaciteta organizacije i razmjena znanja kroz edukativne programe usmjerene na razvoj inovativnih i interdisciplinarnih pristupa publici,
 • stvaranje partnerstva među organizacijama u području razvoja publike,
 • organizacija, suorganizacija ili pohađanje profesionalnih edukacija u području razvoja publike,
 • izrada profesionalnog plana razvoja publike ili strategije u organizacijama uz mentorsko vođenje.

 

2. Razvoj programa

 • programi aktivnog uključivanja publike u umjetnička i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju,
 • aktivnosti koje sustavno povećavaju pristup i sudjelovanje ranjivih skupina (djeca i mladi, starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.) u kulturnim i umjetničkim programima,
 • razvoj inovativnih digitalnih sadržaja i modela za interaktivnu komunikaciju s publikom (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒  live streaming, digitalne platforme i web stranice sl.) kojima će se povećati vidljivosti kulturnih i umjetničkih programa,
 • aktivnosti umrežavanja i stvaranje partnerstva na programima razvoja publike,
 • programi osmišljavanja i provedbe suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike,
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva,
 • nabava tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 3.000,00 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 10.000,00 eura.

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2024. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama (https://eprijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica).

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi do 29. prosinca 2023. godine do 17 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content