Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja

Rok za prijavu

21 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Predmet natječaja

Cilj Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti:

  • izvedbene i vizualne umjetnosti,
  • književnost,
  • kulturnu baštinu i film te
  • programe međunarodne kulturne suradnje.

 

Programi razvoja publike mogu se prijaviti u sljedećim programskim djelatnostima:

  • Jačanje kapaciteta organizacija za razvoj i provođenje aktivnosti usmjerenih na razvoj publike
  • Razvoj programa

 

Prihvatljivi troškovi:

  • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike;
  • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva;
  • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike.

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna/2.654,46 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 70.000,00 kuna/9.290,60 eura.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su priložiti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjeg rada i postignuća).

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na online obrascu br. 24 (e-prijavnici) – Prijavnica za programe razvoja publike za 2023. godinu, koji je dostupan na mrežnim stranicama (https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica). Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se mogu podnositi do 21. prosinca 2022. godine, do 17 sati. 

Objavljeni natječaj

Skip to content