Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Poziv je namijenjen prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa

Rok za prijavu

3 svibnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za poticanje stvaralaštva u području suvremenog plesa i suvremenog cirkusa u 2024. godini

Predmet natječaja

Cilj Javnog poziva jest potpora plesnim umjetnicima i umjetnicima u području suvremenog cirkusa u jačanju profesionalnih kapaciteta te podizanju kvalitete i vitalnosti na području suvremenog plesnog i cirkuskog stvaralaštva. Poziv je usmjeren prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa.

Poziv je namijenjen prvenstveno samostalnim umjetnicima koji nisu u stalnom angažmanu u nekoj instituciji, kao podrška njihovom radu i umjetničkom razvoju putem koreografskih i istraživačkih procesa.

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:

Kategorija A1

Koreografski i istraživački procesi: prikupljanje dokumentacije, rad na arhivskom materijalu, dijalog s umjetnicima i istraživačima iz različitih područja, umrežavanje;

Kategorija A2

Potpora razvoju i provedbi programa s ciljem dodatne edukacije i usavršavanja umjetnika, kao i aktivnosti vezane uz postprodukcijsku fazu projekta: osmišljavanje i provedba edukacijskih programa usmjerenih jačanju profesionalnih kapaciteta umjetnika i razvoja plesnog i cirkuskog stvaralaštva, sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama ili rezidencijalnim boravcima (domaćim i inozemnim), digitalna obrada i pohrana materijala, tiskani materijali (dizajn i tisak), ažuriranje web stranica, sudjelovanje  na showcase festivalima.

Odobravat će se potpore u sljedećim iznosima:

  • Kategorija A1: potpore u iznosu od 3.000,00 EUR do 10.000,00 EUR,
  • Kategorija A2: potpore u iznosu od 2.000,00 EUR do 5.000,00 EUR.

 

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi naknade za rad suvremenih plesnih umjetnika i umjetnika suvremenog cirkusa te ostalih sudionika u programu, najviše 70 % ukupno odobrenog budžeta projekta,
  • troškovi najma prostora za probe,
  • troškovi nabave stručne literature i troškovi pristupa elektroničkim publikacijama,
  • putni troškovi: put, dnevnice, smještaj i/ili kotizacija za sudjelovanje na seminarima, edukacijama, predavanjima, showcase festivalima,
  • troškovi autorske naknade za rad na koreografiji,
  • troškovi autorske naknade za izradu scenografije i kostimografije,
  • troškovi administriranja mrežnih stranica umjetnika u svrhu arhiviranja građe,
  • dizajn i tisak popratnih materijala, ažuriranje web stranice.

 

Prijave se podnose elektroničkim putem ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca e-Prijavnice koja je dostupna na poveznici.

Prijave se podnose do 3. svibnja 2024. godine u 17 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content