Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti: trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti), obrt, ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti), umjetnička organizacija, djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

Rok za prijavu

10 srpnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini za sljedeća područja:

 • Izvedbene umjetnosti
 • Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
 • Vizualne umjetnosti
 • Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim djelatnostima)

 

Cilj Javnog poziva je potaknuti aktivnosti usmjerene na prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike.

Ovaj Javni poziv usmjeren je na kontinuirani razvoj novih načina i modela poslovanja, uključujući i one osmišljene radi ublažavanja negativnog utjecaja pandemije koronavirusa na kulturne i kreativne industrije. Cilj mjera je dugoročna primjena i iskoristivost novih poslovnih rješenja u uvjetima oporavka.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

 • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • obrt
 • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
 • umjetnička organizacija
 • djelatnosti slobodnih zanimanja – umjetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost

 

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

 • promidžba vlastitih aktivnosti i kulturno-umjetničkih sadržaja s ciljem povećanja prodaje i širenja publike,
 • zapošljavanje i troškovi osoblja (sufinanciranje do 50% ukupnog troška plaće, ne više od 5.000,00 kn mjesečno, honorarni suradnici),
 • prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju – ulaganje u distribuciju, troškovi tehničke produkcije prilagodbe i distribucije i sl.,
 • nabava opreme i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti/proizvodnih procesa (uključujući trošak najma do 30 % odobrenih sredstava).

 

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak). Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 200.000,00 kuna. Jedan poduzetnik može podnijeti samo jednu prijavu na Javni poziv.

Prijava se podnosi elektronički putem sustava ePrijavnica Ministarstva kulture i medija na odgovarajućem obrascu Prijavnica za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2022. godinu: https://eprijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica/EPrijavnice.

Rok za prijavu na Javni poziv traje od 10. lipnja do 10. srpnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content