Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su JLS koje su u donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu

Rok za prijavu

30 rujna, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.” JLS-a koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i temeljem istog u 2024. godini dodijelile potpore iz svog proračuna, s ciljem omogućavanja dodatne potpore za mlade poljoprivrednike za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su JLS koje su u donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu. JLS može podnijeti najviše jedan Zahtjev.

Krajnji primatelji potpore iz ovog Programa jesu mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili uvjete propisane u programima JLS za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i kojima su u 2024. godini dodijeljena sredstva potpore te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • upisani su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva,
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja Zahtjeva.

 

Iznos potpore za prihvatljive krajnje primatelje iznosi 100% potpore koju je krajnjem primatelju dodijelila JLS u skladu s uvjetima iz svog programa za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu za troškove kupnje, izgradnje ili rekonstrukcije objekta za stanovanje. Sredstva za dodjelu potpore, osigurana su u Državnom proračunu Republike za 2024. godinu, s iznosom od 1 milijun eura.

Prihvatljivi troškovi iz ovog Programa su troškovi kupnje, izgradnje ili rekonstrukcije objekta za stanovanje financirani temeljem programa JLS-a.

Zahtjevi se podnose isključivo poštom preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom „Program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024. godinu“ – NE OTVARATI.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 30. rujna 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content