Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se organizacija civilnoga društva koja udovoljava uvjetima ovog Poziva

Rok za prijavu

31 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu

Predmet natječaja

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se organizacija civilnoga društva koja udovoljava uvjetima ovog Poziva.

Ured za udruge sufinancirat će projekte ugovorene s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije odnosno inozemni fond u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske ukoliko je iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu, čiji obrazac ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren, za:

  • Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.,
  • Europska teritorijalna suradnja (Prekogranični programi, Transnacionalni programi i Međuregionalni programi),
  • natječaj raspisan od strane Veleposlanstva Republike Francuske u RH,
  • Višekorisnička IPA,
  • Programi Unije (Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Kreativna Europa, Program LIFE, Obzor Europa, Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI, Program, „EU za zdravlje“, Erasmus +),
  • Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.,
  • natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR,
  • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu,
  • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini iznosi  1.246,200,00 eura.

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content