Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravne i fizičke

Rok za prijavu

30 studenoga, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljenje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu je dodjela jednokratne financijske potpore za nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda u skladu s uvjetima iz članka 43. stavka 3) a) i) Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini te Naredbe o mjerama sprečavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.

Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska. a sumjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta biosigurnosti čija je primjena propisana Naredbom 2/21 i i Naredbom 28/2021, kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolest, sprečavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe koje:

  • u svom posjedu imaju uzgoj svinja koje se drže na otvorenom koji je registriran u Jedinstvenom registru domaćih životinja odnosno ima jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG),
  • gospodarstvo je u JRDŽ označeno kao gospodarstvo koje drži svinje na otvorenom i ima dodijeljenu kategoriju 4 u odnosu na biosigurnost,
  • ima odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s člankom 4. stavkom 2. Naredbe 28/2021.

 

Sredstva za sufinanciranje osigurana su u  Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu, a raspoloživi dio sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 1.400.000,00 kuna.

Sredstva za sufinanciranje dodjeljuju se  isključivo za podmirenje prihvatljivih troškova koji se odnose na nabavku materijala za postavljanje dvostrukih ograda, za stvarno nastalu kupnju materijala za postavljanje dvostrukih ograda, a dokazuje se isključivo izdanim računima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po gospodarstvu je 20.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2021. godine.

Prijava na Javni poziv podnosi se preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zahtjev za sufinanciranje nabavke materijala za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2021. godinu, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content