Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu prema kriteriju ovog Javnog poziva

Rok za prijavu

31 siječnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2022. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Predmet natječaja

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:

 • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti;
 • u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti;
 • nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili.

 

članovi obitelji korisnika prava na obnovu objekata s IV., V. i VI. stupnjem oštećenja po propisu o obnovi i korisnika stambenog zbrinjavanja te članovi obitelji koji su ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje po drugim propisima na teret državnog proračuna mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje ako vrate iznos sredstava utrošenih u obnovu odnosno stambeno zbrinjavanje ili uz umanjenje količine građevnog materijala predviđenog za darovanje za iznos sredstava utrošenih u obnovu odnosno stambeno zbrinjavanje odnosno umanjenje stambene površine.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan čija je stambena površina najmanje 30 % manja od propisane člankom 17. stavkom 1. Zakona, pod uvjetom da se isti nalazi na području primjene Zakona.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti na sljedeće načine:

 • najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu (model A i C);
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D);
 • darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika i za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E);
 • darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B).

 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se na obrascu objavljenom uz ovaj javni.

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje obvezan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave sukladno propisu o kriterijima za bodovanje zahtjeva/prijava za stambeno zbrinjavanje, i to ovisno o tome po kojem se kriteriju može ostvariti bodovanje:

 • za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rodenih, za djecu na redovnom školovanju potvrdu škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove;
 • obračunsku ispravu za isplatu plaće poslodavca ili ako osoba nije zaposlena dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju;
 • uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na prijavi;
 • dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tudoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika;
 • potvrdu nadležnog tijela o utvrdenom statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane;
 • potvrdu nadleżnog tijela o utvrdenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane;
 • dokaz o utvrdenom invaliditetu;
 • potvrdu nadleżnog tijela o utvrdenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane;
 • pravomoćnu sudsku presudu o poćinjenom nasilju u obitelji;
 • potvrdu o statusu prognanika, povratnika i izbjeglice.

 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content