Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziv su regionalne organizacije vinara i vinogradara.

Rok za prijavu

15 srpnja, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Predmet natječaja

Regionalna organizacija vinara i vinogradara okuplja fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa i/ili mošta i/ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku vinogradarsku regiju. Regionalna organizacija promovira vinare iz svoje regije, upravlja sustavom marketinškog označavanja vina, donosi interne akte, predlaže članove Komisije na razini regije i podregija u postupcima ocjenjivanja vina, surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke, daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziv su regionalne organizacije vinara i vinogradara. Potpora je predviđena za regionalne organizacije vinogradara i vinara koje u skladu sa Zakonom o vinu okupljaju fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa, mošta ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku od četiri vinogradarske regije u RH, a korisnici će sredstva moći koristiti za administrativne troškove, najam, režije i uređenje uredskog prostora, kupnju informatičke opreme i tehnologije, bruto plaću zaposlenih djelatnika, edukaciju te pripremu i promoviranje nastupa regionalne organizacije na tržištu.

Namjera je Programom sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine osigurati sredstva za rad priznatih regionalnih organizacija i podržati njihove aktivnosti koje doprinose povećanju udjela vina sa zaštićenim oznakama zemljopisnoga podrijetla te promicanje održive i okolišno prihvatljive poljoprivrede.

Predmet Javnog Poziva je podnošenje prijava regionalnih organizacija za sufinanciranje prihvatljivih troškova iz Programa.

Za ovaj Program je na trogodišnjoj razini osigurano 6 milijuna kuna u Državnom proračunu, od čega za 2021. godinu iznos od 2 milijuna kuna, a najveći iznos potpore po regionalnoj organizaciji iznosi 490.000,00 kuna godišnje.

Rok za podnošenje prijava je do 15. srpnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content