Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziv su regionalne organizacije vinara i vinogradara.

Rok za prijavu

15 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Predmet natječaja

Regionalna organizacija vinara i vinogradara okuplja fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa i/ili mošta i/ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku vinogradarsku regiju. Regionalna organizacija promovira vinare iz svoje regije, upravlja sustavom marketinškog označavanja vina, donosi interne akte, predlaže članove Komisije na razini regije i podregija u postupcima ocjenjivanja vina, surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke, daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziv su regionalne organizacije vinara i vinogradara. Potpora je predviđena za regionalne organizacije vinogradara i vinara koje u skladu sa Zakonom o vinu okupljaju fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa, mošta ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku od četiri vinogradarske regije u RH, a korisnici će sredstva moći koristiti za administrativne troškove, najam, režije i uređenje uredskog prostora, kupnju informatičke opreme i tehnologije, bruto plaću zaposlenih djelatnika, edukaciju te pripremu i promoviranje nastupa regionalne organizacije na tržištu.

Namjera je Programom sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine osigurati sredstva za rad priznatih regionalnih organizacija i podržati njihove aktivnosti koje doprinose povećanju udjela vina sa zaštićenim oznakama zemljopisnoga podrijetla te promicanje održive i okolišno prihvatljive poljoprivrede.

Predmet Javnog Poziva je podnošenje prijava regionalnih organizacija za sufinanciranje prihvatljivih troškova iz Programa.

Za ovaj Program je na trogodišnjoj razini osigurano 6 milijuna kuna u Državnom proračunu, od čega za 2021. godinu iznos od 2 milijuna kuna, a najveći iznos potpore po regionalnoj organizaciji iznosi 490.000,00 kuna godišnje.

Rok za podnošenje prijava je do 15. srpnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content