Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (mikro i mali), obrtnici i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije, a koje ispunjavaju uvjete utvrđene Programom i posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti i ispunjavanju uvjete ovog Javnog poziva

Rok za prijavu

16 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije

Predmet natječaja

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora male vrijednosti iz Programa dodjele potpora male vrijednosti u svrhu poticanja razvoja gospodarstva na području Požeško-slavonske županije, kojim se provode mjere s ciljem povećanja investicijskih ulaganja uz rast zaposlenosti, podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina kako bi se doprinijelo povećanju broja obrtnika i tvrtki stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti te jačanje turizma kroz razvoj kvalitetnih sadržaja turističke ponude.

Prihvatljivi korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva (mikro i mali), obrtnici i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije, a koje ispunjavaju uvjete utvrđene Programom i posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti i ispunjavanju uvjete ovog Javnog poziva.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se slijedeće mjere iz Programa:

  • Mjera 1. Potpora za izgradnju brenda proizvoda i/ili usluga
  • Mjera 2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
  • Mjera 3. Potpora za ulaganje u objekte za obavljanje gospodarske djelatnosti i ugradnju fiksne opreme
  • Mjera 4. Potpora za certificiranje proizvoda i procesa
  • Mjera 5. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea
  • Mjera 6. Potpora za stručno osposobljavanje i usavršavanja zaposlenika
  • Mjera 7. Potpora za izlaganje i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama.

 

U okviru Javnog poziva realiziraju se slijedeće mjere:

Mjera 1. Potpora za izgradnju brenda proizvoda i/ili usluga

Sredstva se dodjeljuju za troškove definiranja vizualnog identiteta (logotipa, naziva i tipografije), kreiranja strategije razvoja novoga brenda ili izmjene postojećega i s tim u vezi provedba medijske kampanje u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 200,00 EUR/1.506,90 kn, a najviši 2.000 EUR/15.069,00 kn.

Mjera 2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme

Potpora se dodjeljuje za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 400 EUR/3.013,80 kn, a najviše do 4.000 EUR/30.138,00 kn.

Mjera 3. Potpora za ulaganje u objekte za obavljanje gospodarske djelatnosti i ugradnju fiksne opreme

Potpora se dodjeljuje za ulaganje u objekte za obavljanje gospodarske djelatnosti i ugradnju fiksne opreme prilikom pokretanja poslovanja ili ulaganja u podizanje kvalitete usluge. Potpora se može dodijeliti u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 400 EUR/3.013,80 kn, a najviši 4.000 EUR/30.138,00 kn.

Mjera 4. Potpora za certificiranje proizvoda i procesa

Potpora se dodjeljuje za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 250 EUR/1.883,63 kn, a najviši 2.500 EUR/18.836,25 kn.

Mjera 5. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea

Potpora se dodjeljuje za nabavu hardwarea i softwarea u visini do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovoj mjeri može dodijelili pojedinom korisniku iznosi 250 EUR/1.883,63 kn, a najviše do 2.500 EUR/18.816.25 kn.

Mjera 6. Potpora za stručno osposobljavanje i usavršavanja zaposlenika

Potpora se dodjeljuje za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, uključujući i vlasnika obrta u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 700 EUR/5.274,15 kn.

Mjera 7. Potpora za izlaganje i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama

Potpora se dodjeljuje za izlaganje i sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima, izložbama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama, za pokriće troškova izložbenog prostora na sajmu, te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu. Potpora se može dodijeliti u visini do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 700 EUR/5.274,15 kn.

 

Prijave odnosno zahtjevi se zaprimaju od 16. listopada 2023. godine do 16. studenoga 2023. godine do 23:59 sati, odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Požeško- slavonske županije za 2023. godinu.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „e-Prijave“ (https://eprijave.pszupanija.hr) na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom.

Nakon popunjavanja prijave kroz Sustav „e-Prijave“, potrebno je dostaviti samo potpisani i ovjereni Prijavili obrazac izvezen iz sustava (Obrazac prijave projekta iz Sustava „e-Prijave“) elektroničkim putem ili u papirnatom obliku i to: elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr, u papirnatom obliku poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Županijska 7, 34000 Požega.

Objavljeni natječaj

Skip to content