Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, javne ustanove, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave, tijela jedinica područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

19 svibnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su:

 • organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,
 • pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,
 • javne ustanove,
 • tijela državne uprave,
 • tijela jedinica lokalne samouprave,
 • tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

 

Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg Financijskog plana za 2022. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 2.000.000,00 kn. Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe/projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn.

Programi/projekti za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje mogu biti samostalni programi/projekti pravnih osoba – prijavitelja, ali i partnerski programi/projekti pravnih osoba – prijavitelja gdje se odnosne pravne osobe – prijavitelji pojavljuju kao nositelji (vodeći partneri) programa/projekta.

Aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.

(Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja:

 • sustava obiteljskih potpora,
 • skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,
 • zdravstvene zaštite majke i djeteta,
 • odgoja i obrazovanja,
 • izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece.

 

Poželjno je da prijavljeni programi/projekti, kao i pravne osobe – prijavitelji, imaju podršku lokalne i/ili šire zajednice.

Prijave pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata temeljem ovog Javnog poziva vrše se samo i isključivo elektroničkim putem i to on-line popunjavanjem i slanjem elektroničkog obrasca koji će tijekom cjelokupnog trajanja razdoblja za podnošenje prijava biti dostupan na službenim internetskim stranicama Zaklade (www.zhzd.hr) u rubrici Pravne osobe, podrubrici Natječaji.

Ovaj Javni poziv bit će otvoren za podnošenje prijava zainteresiranih pravnih osoba početno od 20. travnja 2022. godine do zaključno 19. svibnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content