Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

8 studenoga, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2021. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo kulture i medija otkupljivat će knjige domaćih izdavača na hrvatskome jeziku, i to:

  • djela suvremene domaće književnosti;
  • prijevode djela suvremene svjetske književnosti;
  • djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i umjetnost;
  • vrijedne knjige i slikovnice za djecu i mlade.

 

Ministarstvo kulture i medija neće otkupljivati:

  • udžbenike;
  • priručnike;
  • ponovljena i komercijalna izdanja;
  • izdanja koja svojom kvalitetom i tehničkom izvedbom ne zadovoljavaju profesionalne nakladničke standarde;
  • izdanja koja nisu prikladna za korištenje u narodnim knjižnicama.

 

Otkupljivat će se knjige na hrvatskom jeziku objavljene od listopada 2020. i tijekom 2021. godine samo onih nakladnika koji se pridržavaju Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige (dostupan na https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543) i koji su dostavili obvezne primjerke prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje nakladničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj i autori vlastitih izdanja koji su državljani Republike Hrvatske.

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi do 8. studenoga 2021. godine.

Tiskani primjerak objavljene knjige koja se prijavljuje za otkup za narodne knjižnice treba obavezno dostaviti na adresu:
Ministarstvo kulture i medija, Služba za knjigu i nakladništvo (s naznakom: za otkup knjiga), Runjaninova 2, 10 000 Zagreb.

Knjige otkupljene putem ovoga Javnog poziva namijenjene su fondovima narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Primjerci knjiga dostavljeni u prijavi neće se vraćati podnositeljima, već će se koristiti za donacije knjižnicama i drugim institucijama.

Objavljeni natječaj

Skip to content