Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 3/2024) razvrstane u skupine od I. do III.

Rok za prijavu

1 srpnja, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada i uklanjanje ostataka porušenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske

Predmet natječaja

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 3/2024) razvrstane u skupine od I. do III.

Prihvatljivi zahtjevi su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem za stanovnike obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

 • zgrade na kojima je utvrđeno oštećenje uslijed klizanja tla od strane nadležnog, u tu svrhu formiranog Stručnog povjerenstva;
 • zgrade koje se prema odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/1320/1739/19125/19) smatraju postojećima i zgrade za koje je u propisanom roku podnesen zahtjev za ozakonjenje prema posebnom zakonu;
 • zgrade u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali.

 

Na stabiliziranom zemljištu (sanirano i osigurano klizište koje provodi JLS) stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od slijedećih načina:

 • isplatom novčane pomoći korisniku Programa;
 • organiziranom obnovom ili izgradnjom zamjenske zgrade.

 

U slučaju da klizište nije stabilizirano odnosno sanirano, stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od slijedećih načina:

 • darovanjem vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske, JLS ili JP(R)S, na području JLS na kojoj se nalazi klizištem uništena zgrada ili na području JLS koja graniči s JLS na kojoj se nalazi uništena zgrada;
 • kupnjom i darovanjem postojeće kuće ili stana odgovarajuće veličine;
 • izgradnjom i darovanjem zamjenske stambene zgrade na lokaciji uništene zgrade na zemljištu u vlasništvu korisnika Programa, JLS, JP(R)S ili Republike Hrvatske;
 • isplatom novčane pomoći korisniku Programa za izgradnju ili kupnju zamjenske zgrade u visini procijenjene vrijednosti nekretnine na koju bi korisnik imao pravo prilikom nabave na tržištu na području JLS;
 • praćenjem nastanka i razvoja oštećenja ugroženih zgrada uslijed pomaka klizišta uspostavom monitoringa klizišta.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • uklanjanje ostataka uništenih ili porušenih zgrada;
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije obnove/rušenja zgrade;
 • pribavljanje potrebnih dozvola;
 • izvođenje radova obnove/rušenja zgrade;
 • nabava opreme i opremanje zgrade;
 • nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana;
 • izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade;
 • suradnja Ministarstva ili JLS kod ugovaranje najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana;
 • kontinuirano praćenje (monitoring klizišta) (izrada projekta monitoringa, nabava opreme i uspostava monitoringa);
 • isplata novčanih sredstava za nadoknadu troškova.

 

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za stambenim zbrinjavanjem na Obrascu prijave, u jedinici lokalne samouprave na čijem se području zgrada nalazi.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 1. srpnja 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content