Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ako: – se zbog rascjepkanosti i nepravilnog oblika zemljište ne može svrhovito obrađivati, – se zbog postojećih stvarnopravnih odnosa ili zbog velike rascjepkanosti zemljišta ne može organizirati proizvodnja koja osigurava svrhovitost uloženih sredstava na području na kojem se izgrađuju ili su već izgrađene vodne građevine za melioracije ili – izgradnja nove prometne infrastrukture ili drugih infrastrukturnih građevina, kao i uređenje većih vodotoka izaziva ili će izazvati daljnje usitnjavanje postojećih katastarskih čestica i poremećaj putne i kanalske mreže.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije

Predmet natječaja

Svrha Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine je financiranje provođenja komasacije poljoprivrednog zemljišta na određenom području koje je odabrano kao komasacijsko područje.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba kojim prijavljuju određeno područje/poljoprivredno zemljište za odabir određenih područja kao komasacijskih područja na kojima će se provoditi komasacija prema odredbama Zakona iz dostupnih financijskih sredstava u skladu s Programom.

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu na Javni poziv, a prijava može obuhvaćati jedno ili više određenih područja poljoprivrednog zemljišta koje je dio poljoprivrednog zemljišta ili ukupno poljoprivredno zemljište jedne ili više katastarskih općina, s tim da će se prijava na novi/produženi/dopunjeni ili ispravljeni Javni poziv prema Programu iz ovoga Javnog poziva smatrati dopuna već podnesene prijave.

Zemljište iz prijave može biti na području jedne jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba ili više jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, uz uvjet da se više od 50% istog zemljišta nalazi na području podnositelja prijave.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi komasacije u okviru provedbe Programa u vezi s administrativnim pokretanjem i provođenjem postupka komasacije, izradom dokumentacije te provođenja pravomoćnog rješenja o komasaciji koji se odnose na građevinske radove i uređenje zemljišta u obuhvatu komasacije, su propisani Zakonom i Programom.

Za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu Programa iznosi 300.000.000 kuna (39.816.842 EUR).

Prijava na Poziv, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u pisanom obliku poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb s naznakom: „Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. – NE OTVARATI“.

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine odnosno do odabira prijava kojim se dostiže površine od najmanje 18.000 ha poljoprivrednog zemljišta kao okvirne površine poljoprivrednog zemljišta na kojoj se planira provedba komasacije.

Objavljeni natječaj

Skip to content