Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

3 prosinca, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi

Predmet natječaja

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje poziva sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave (općine/gradove) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi da dostave prijedloge projekata koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Krajnji korisnici su jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, koji na sebe  preuzimaju  poticaj  daljnjeg razvoja aktivnosti prepoznatih kao životnih potreba lokalnog stanovništva i na korist njihove lokalne zajednice.

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz mjeru obnove ili gradnje komunalne i socijalne infrastrukture, te drugih srodnih projekata kojima se osigurava poboljšanje uvjeta stanovanja i života na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Prihvatljiva ulaganja s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,
  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,
  • srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog poziva na stranici Ministarstva ili do 3. prosinca 2021. godine.

Prijavu projekata s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučeno na adresu: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10 000 Zagreb, s napomenom ,,Za javni poziv – Financijska potpora za održivi povratak”.

Objavljeni natječaj

Skip to content