Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi

Rok za prijavu

27 studenoga, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi

Predmet natječaja

Program ima za cilj doprinijeti ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Prijaviti se mogu jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, koji na sebe preuzimaju poticaj daljnjeg razvoja aktivnosti prepoznatih kao životnih potreba lokalnog stanovništva i na korist njihove lokalne zajednice.

Prihvatljivi projekti u sklopu ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,
  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,
  • srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

 

Za financiranje ovog Javnog poziva osigurana su sredstva državnog proračuna u iznosu od 1,3 milijuna eura.

Najveći iznos koji se jedinici lokalne samouprave po projektu može dodijeliti iznosi 80.000,00 €. Za ostatak vrijednosti projekta jedinica lokalne samouprave, u slučaju sufinanciranja, mora osigurati sufinanciranje provedbe cjelokupnog projekta.

Prijavu projekata potrebno je dostaviti poštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za stambeno zbrinjavanje, Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, s napomenom „Za javni poziv – Financijska potpora za održivi povratak“.

Rok za podnošenje prijava je 27. studenog 2023. godine. 

Objavljeni natječaj

Skip to content