Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-1/2022)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave za su/financiranje troškova.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju radova na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

 

Prijavitelji odnosno isključivo jedinice lokalne samouprave mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 3.000.000,00 kn po jednoj prijavi uz priloženu Izjavu (Obrazac 3.) da se lokacija „divljeg odlagališta” nalazi na području naseljenom pripadnicima romske nacionalne manjine, odnosno u njegovoj blizini.

Za sve ostale jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske dodjeljivat će se sredstva u udjelu:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu sukladno postotnim udjelima odnosno najviše do 800.000,00 kn, a ukupna raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.500.000,00 kn.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su sljedeći :

 • plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova, izrađen od ovlaštenika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša,
 • geodetska snimka lokacija/e, ako se izrađuje,
 • radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš i njegovom zbrinjavanju te oprema i radovi na uspostavi mjera sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama,
 • stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš” (JP ZO 1/2022).

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content