Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti, kao prijavitelji, jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Svrha ovog Javnog poziva je provedba aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom.

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti, kao prijavitelji, jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 500.000,00 €.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

  • MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 8.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.
  • MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 8.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu  dostavlja se u tiskanom i elektroničkom obliku na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za  neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva“.

Rok za podnošenje prijava je do 31. prosinca 2024. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content