Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog Poziva za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020. je sufinanciranje projekata izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom:

 • optimiziranje logistike prijevoza tereta;
 • inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama;
 • uvođenje integriranog prijevoza putnika;
 • uvođenje sustava dijeljenja vozila (tzv. car-sharing) u gradovima;
 • uvođenje nisko-emisijskih zona u gradovima;
 • uvođenje sustava javnih gradskih bicikala;
 • izgradnje pripadajuće biciklističke infrastrukture;
 • inteligentno upravljanje u prometu;
 • ostale mjere integriranog i inteligentnog upravljanja prometnim sustavima.

Cilj Javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti u prometu uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanje onečišćenja okoliša.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pri čemu su mjerama obuhvaćene sve županije, veliki gradovi (s više od 35.000 stanovnika) te općine i gradovi koji zajednički čine zemljopisnu cjelinu s više od 35.000 stanovnika.

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se putem:

 • pomoći JLP(R)S-ima, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje prijava za dodjeljivanje sredstava Fonda, te sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S-ima te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN BR. 87/08).

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 500.000,00 kn po korisniku.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 30.000.000,00 kn.

Učitavanje prijava na Javni poziv počinje 9. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a slanje prijava počinje 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

 1. objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
 2. istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content