Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja “PLASTIC FREE ZONE” (JP ZO 2/2022)

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „PLASTIC FREE ZONE” je podupirati mjere koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanju otpadne plastike i drugih vrsta otpada, u zaštićenim područjima prirode.

Svrha ovog Poziva:

 • opremanje javnih ustanova potrebnom opremom u svrhu ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode,
 • važnu ulogu ima informiranje, promotivne akcije i edukacija šire javnosti što uključuje i stanovnike okolnog područja, djelatnike javnih ustanova, posjetitelje, ugostitelje kao i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju svoje usluge u zaštićenim područjima prirode, s naglaskom na ograničavanju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, štetnosti plastike u prirodi, i mogućnosti smanjenja plastike u svakodnevnoj uporabi,
 • ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose smanjenju ekološkog otiska u zaštićenim područjima prirode, očuvanja njihovih ekosustava i klimatskim ciljevima.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode koje:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u neposrednom sufinanciranju troškova nabave radova, opreme i usluga koje doprinose mjeri ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode za koje se odobravaju sredstva po ovom Pozivu.

 

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i to:

 • do 80% iznosa opravdanih troškova za projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu.

 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 150.000,00 kn po podnesenom zahtjevu. Ukoliko učešće Fonda u opravdanim troškovima prelazi iznos 150.000,00 kn, postotna učešće Fonda srazmjerno će se umanjiti. Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 4.000.000,00 kn.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Poziva odnose se na nabavu radova, opreme i usluga koje doprinose mjeri ograničenja korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanja otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode.

Rok za dostavu prijava na Poziv započinje danom objave Poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Zahtjev za sufinanciranje po ovom Pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijava na javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata poticanja „PLASTIC FREE ZONE” (JP ZO 2/2022).

Objavljeni natječaj

Skip to content