Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture JP ZO 6/2024

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Svrha ovog Javnog poziva je jačanje kapaciteta javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 odnosno jačanje otpornosti uslijed klimatskih promjena postojeće infrastrukture koja je nužna za upravljanje zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima osnovane sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Raspoloživa sredstva po ovom Pozivu iznose 1.000.000,00 €. Po ovom Pozivu svaki podnositelj prijave može dostaviti jednu prijavu. Podnositelj prijave može ostvariti sredstva Fonda po ovom Pozivu najviše do 50.000,00 € po podnesenoj prijavi. Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći do 80% iznosa opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja za projekte koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, sukladno posebnom propisu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:

  • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak nastao nabavom radova, roba i usluga neophodnih i nužnih za provedbu projekata koji doprinose održivosti postojeće posjetiteljske infrastrukture nužne za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, a koji će se detaljno obrazložiti u projektnoj prijavi na način kako će predmet sufinanciranja doprinijeti otpornosti, održivosti infrastrukture, financijskim uštedama održavanja ili smanjenju ekološkog otiska,
  • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju,
  • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u tiskanom i elektroničnom obliku na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Prijava na Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture“ (JP ZO 6/2024).

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda na ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content