Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti, kao prijavitelji, jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unapređenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti, kao prijavitelji, jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.000.000,00 €.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

  • MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva pomoći Fonda po ovom modelu najviše do 30.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.
  • MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije davateljima javne usluge. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva subvencije Fonda po ovom modelu najviše do 30.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan.

 

Prijava za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu  dostavlja se u tiskanom i elektroničkom obliku na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada“.

Rok za podnošenje prijava je do 31. prosinca 2024. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content