Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Predmet natječaja

Predmet javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

1. Mjera sprječavanja nastanka otpada:

 • primjenjujući red prvenstva gospodarenja otpadom, sprječavanje nastanka otpada prepoznato je kao kljucni čimbenik i prioritet u sustavu gospodarenja otpadom sto uključuje provođenje mjera za sprječavanje nastanka otpada definiranih Planom sprječavanja nastanaka otpada. Ovim javnim pozivom sufinancira se nabava komunalne opreme za sprječavanje nastanka biootpada, kompostiranjem biootpada u vlastitom vrtu ili domu.

 

2. Mjera odvojenog prikupljanja komunalnog otpada

 • svrha odvojenog sakupljanja komunalnog otpada na izvoru nastanka je smanjivanje količina otpada koji će se trajno odložiti na odlagalište te izdvajanje iz otpada onih kategorija koje se mogu materijalno i energetski iskoristiti. Ovim javnim pozivom sufinancira se nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

 

Svrha Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načetima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaze na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave:

 • koje imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog
  poziva,
 • koje dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • koje prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave komunalne opreme za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu i sklope ugovor s Fondom.

 

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn. Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content