Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva u vlasništvu JLS koja obavljaju javni cestovni prijevoz putnika na komunalnim linijama u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19), propisima o komunalnom gospodarstvu i sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007 i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) 2020.

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila na alternativna goriva za gradski prijevoz (komunalni linijski prijevoz) je sufinanciranje kupnje novih vozila za prijevoz putnika u gradskom prijevozu, kategorija M2, M3 s vrstama pogona:

  • električni;
  • vodik.

Kratki opis kategorija vozila:

  • M2: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju imaju više od 8 sjedišta i čija najveća dopuštena masa nije veća od 5 t;
  • M3: motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedišta vozača imaju više od 8 sjedišta i čija je najveća dopuštena masa veća od 5 t.

Cilj Javnog poziva je povećanje energetske učinkovitosti gradskog prijevoza uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanje onečišćenja u gradovima.

Fond će dodjeljivati sredstva:

  • pomoći JLS-ima;
  • subvencije trgovačkim društvima.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 40.000.000,00 kuna po korisniku, uključujući i pomoć JLS neovisno o tome što se sredstva pomoći JLS sukladno ovom Javnom pozivu ne smatraju državnom potporom u smislu propisa o državnim potporama i u smislu Programa potpora.

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 100.000.000,00 kuna.

Slanje prijava na Javni poziv počinje 19. listopada 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

  • objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content