Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (sukladno Zakonu o zaštiti prirode), pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem i planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021)

Predmet natječaja

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja.

Svrha ovog Javnog poziva je priprema projekata prvenstveno obnove ili rekonstrukcije postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u skladu s Planovima upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže.

Predviđeni projekti trebaju doprinijeti povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture, smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka, poboljšanja kvalitete života i zdravlja ljudi te informiranje i edukacija posjetitelja o važnosti očuvanih ekosustava i klimatskih ciljeva.

Pravo na korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti:

  • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima (sukladno Zakonu o zaštiti prirode)
  • pravne osobe osnovane od Republike Hrvatske koje su posebnim zakonima zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta, u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem
  • planinarska društva koja su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava planinarskih kuća i domova u kojem slučaju je obvezno partnerstvo sa javnom ustanovom koja upravlja zaštićenim područjem

 

koji:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
  • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Javnom pozivu
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu
  • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • nemaju poslovne račune u blokadi
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u neposrednom su/financiranju izrade projektne i druge dokumentacije za koje se odobravaju sredstva po ovom Javnom pozivu

 

Po ovom Javnom pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev po objektu, odnosno može dostaviti više zahtjeva ukoliko se radi o više objekata.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 4.500.000,00 kn. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 900.000,00 kn po jednom zahtjevu. Ukoliko troškovi prelaze predviđeni iznos sredstava po jednom zahtjevu, postotni udio Fonda se smanjuje.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno su/financiranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Zahtjevi za sufinanciranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici: na adresu: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim dijelovima prirode (JP ZO 10/2021).

Objavljeni natječaj

Skip to content