Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S); tijela državne uprave; javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH

Predmet natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (JP ZO 4/2022).

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S);
  • tijela državne uprave;
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog pozivu iznosi 20.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su:

  1. Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava sukladno članku 5. stavku 1. točki 10. podtočki a) Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine” broj: 112/2017, 34/2018, 36/2019, 31/2020);
  2. Nabava i ugradnja rashladnog sustava što uključuje demontažu postojećeg sustava te zbrinjavanje istog;
  3. Stručni nadzor i
  4. Zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

 

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva dostaviti više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 22. travnja 2022. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno koji uvjet prije nastupi.

Objavljeni natječaj

Skip to content