Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode nadležne za područja na kojima je potrebno kontrolirati pojedine prioritetne IAS

Rok za prijavu

31 prosinca, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za neposredno financiranje projekata “Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta”

Predmet natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata “Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta” koji će doprinijeti kontroli populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta s Unijina popisa na određenim područjima koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže od strane IAS te neophodnu hitnost djelovanja.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te ostalim zaštićenim dijelovima prirode nadležne za područja na kojima je potrebno kontrolirati pojedine prioritetne IAS, a u skladu s člancima 130. i 131. Zakona ozaštiti prirode („Narodne novine”, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Prilogom V. Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19).

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu do 100% iznosa opravdanih troškova.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Javnog poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 2.000.000,00 HRK.

 

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 10.000.000,00 kn.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv za neposredno financiranje započinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.

 

 

Objavljeni natječaj

Skip to content